2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
2013 Yılı
2012 Yılı
2011 Yılı
2010 Yılı
2009 Yılı
2008 Yılı
2007 Yılı
2006 Yılı
2005 Yılı
       
               
20.2.2018


TC Resmi Gazete

Bugüne Özel
YENGEÇ İLE ANNESİ
Site içi Arama2018 Yılı Sirküler
2018 Yılı : 18-05 / 2017- 4. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılmıştır
 
2018 Yılı : 18-04 / 2017 yılı 4. Dönem Geçici Vergi uygulamasında kullanılacak 31.12.2017 tarihli bazı döviz kurları ile Euro dönüşüm kurları aşağıda belirtilmiştir
 
2018 Yılı : 18-03 / Kıdem Tazminatı Tavanı, Çocuk ve Aile Yardımlarında SGK ve GV İstisnası
 
2018 Yılı : 18-02 / E Defter Beratlarının Görüntülenmesi Hakkında Duyuru
 
2018 Yılı : 18-01 / 2018 Yılında Uygulanacak Olan Bazı Had ve Tutarlarda Tarife Değişiklikleri Yapılmıştır
 


2016 Yılı Sirküler
2016 Yılı : 16-37 / Mal ihracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı Kapsamında e-fatura Düzenleme Zorunluluğu Uzatılmıştır
 
2016 Yılı : 16-36 / 2017 Yılı Yasal Defter Tasdikleri
 
2016 Yılı : 16-35 / Mali Mühür Süreleri ve 01.01.2017 tarihinden itibaren E-Defter-/ E-Fatura/E-Arşiv Uygulaması Kapsamına Girecek Mükellefler
 
2016 Yılı : 16-34 / 6761 Sayılı Kanun Ve 2016-9542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Gelen Değişiklikler
 
2016 Yılı : 16-33 / Net Asgari Ücret Farkı İle İlgili İlave Asgari Geçim Uygulaması
 
2016 Yılı : 16-32 / 6736 Sayılı Kanun ile düzenlenen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süresi Uzatılmıştır
 
2016 Yılı : 16-31 / 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa İlişkin Değişiklik
 
2016 Yılı : 16-30 / 2016 yılı 3. Dönem Geçici Vergi uygulamasında kullanılacak 30.09.2016 tarihli bazı döviz kurları ile Euro dönüşüm kurları aşağıda belirtilmiştir.
 
2016 Yılı : 16-29 / Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler
 
2016 Yılı : 16-28 / %18 Oranında KDV' ye Tabi Konut Teslimlerinde KDV Oranı %8 'e Düşürülmüştür
 
2016 Yılı : 16-27 / 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hakkında
 
2016 Yılı : 16-26 / Çek Kanununda ve Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişiklikler
 
2016 Yılı : 16-25 / Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Getirilen Düzenlemeler
 
2016 Yılı : 16-24 / Gelir Vergiden İstisna Yurt İçi Ve Yurt Dışı Gündelikler Yeniden Belirlenmiştir
 
2016 Yılı : 16-23 / Kesin Mizan Bildirimi Verme Yükümlülüğü Kaldırılmıştır
 
2016 Yılı : 16-22 / 2016 yılı 2. Dönem Geçici Vergi uygulamasında kullanılacak 30.06.2016 tarihli bazı döviz kurları ile Euro dönüşüm kurları aşağıda belirtilmiştir.
 
2016 Yılı : 16-21 / KDV Beyannamesinde Değişiklik İptali ve Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süre Uzatımı
 
2016 Yılı : 16-20 / Mali Tatil Uygulaması, Beyanname Düzenleme Programı Değişikliği ,Kıdem Tazminatı Tavanında Ve Gelir Vergisinden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları Değişiklik
 
2016 Yılı : 16-19 / 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa İlişkin Bilgilendirme
 
2016 Yılı : 16-18 / 2015 Yılı Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdiklerinin 30 Haziran 2016 Sonuna Kadar Yaptırılması Gerekmektedir
 
2016 Yılı : 16-17 / KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır
 
2016 Yılı : 16-16 / İş Kanunu Uyarınca İşçi Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Banka Yoluyla Ödemesi Zorunlu 5 İşçi Olarak Değişmiştir
 
2016 Yılı : 16-15 / İş Kanunu Uyarınca Yıllık İzin Kullanımında Değişiklik Yapılmıştır
 
2016 Yılı : 16-14 / Geçici Vergi Beyannamelerine Faaliyet Kodları İtibari İle Brüt Kazanç Dağılımı Bilgisi Eklenmiştir
 
2016 Yılı : 16-13 / 2015 Takvim Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Verilme Süresi Ve e-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Ve Elektronik Defter Baratları 'nın Yüklenme Süreleri Uzatılmıştır
 
2016 Yılı : 16-12 / 2015 Dönemine Ait Kesin Mizan Bildirimi
 
2016 Yılı : 16-11 / 2016 yılı 1. Dönem Geçici Vergi uygulamasında kullanılacak 31.03.2016 tarihli bazı döviz kurları ile Euro dönüşüm kurları aşağıda belirtilmiştir.
 
2016 Yılı : 16-10 / 2015 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri
 
2016 Yılı : 16-09 / 2015 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır
 
2016 Yılı : 16-08 / Asgari Ücret Desteğinin Uygulanması
 
2016 Yılı : 16-07 / Asgari Ücret Desteği Hakkında 2016-4 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı
 
2016 Yılı : 16-06 / Asgari Ücret Desteği Hakkında SGK Duyurusu
 
2016 Yılı : 16-05 / 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinde Öngörülen Sigorta Prim Desteği Süresinin 31.12.2020 Tarihine Kadar Uzatılmıştır
 
2016 Yılı : 16-04 / 2015 yılı 4. Dönem Geçici Vergi uygulamasında kullanılacak 31.12.2015 tarihli bazı döviz kurları ile Euro dönüşüm kurları aşağıda belirtilmiştir.
 
2016 Yılı : 16-03 / Ticari İşlerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Yolcu Beraberinde Yurt Dışına Çıkarılacak Nakitlerin Belli Tutarı Aşması Halinde Beyan Zorunluluğunda Yapılan Değişiklikler
 
2016 Yılı : 16-02 / 6655 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Yapılan Düzenlemeler
 
2016 Yılı : 16-01 / 2016 Yılı Asgari Ücret Tutarı,SGK Primine Esas Kazanç Tutarı ve Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Yeniden Belirlenmiştir.
 
Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 07.02.2014 tarihli ve 14-03 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 07.02.2014 tarihli ve 14-02 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 07.02.2014 tarihli ve 14-01 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 05.12.2013 tarihli ve 13-39 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 04.12.2013 tarihli ve 13-38 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 04.12.2013 tarihli ve 13-37 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 04.12.2013 tarihli ve 13-36 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 28.11.2013 tarihli ve 13-35 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 28.11.2013 tarihli ve 13-34 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.

Haber başlığındaki konu hakkında detaylı bilgiye 28.10.2013 tarihli ve 13-33 numaralı sirkülerimizden ulaşabilirsiniz.
2018 Vergi Takvimi

Google'da Arama
Copyright © 2007 Beta YMM
Güncelleme